058 3000 150 jabixhus@gmail.com

Inspireren

bezinnen, inspireren & ontdekken

De inititiefgroep, die het Stadsklooster gesticht heeft, bestaat uit mensen van verschillende kerken, die gemeenschappelijk hadden, dat zij allemaal in een periode in hun leven als vrijwilliger betrokken waren bij het jongerenfestival van Youth for Christ , het Flevofestival. Dit was een vrijplaats om te feesten, te vieren, te leren, kennis te maken met allerlei muziek en vooral elkaar te ontmoeten. Toen dit een aantal jaren geleden stopte was er het verlangen om zo’n inspirerende vrijplaats ook in het Noorden te creëren.

Tijdens onze zoektocht maakten we ook kennis met de 24-7 Prayer beweging , waar gebedshuizen van jongeren en kunstenaars over heel de wereld aan verbonden zijn.

De basisprincipes van 24-7 prayer zijn:

Deze waarden zijn heel mooi vertaald in de visie van de Nederlandse 24-7 prayerafdeling: https://www.24-7prayer.nl/de-visie/

Daarnaast laten wij ons natuurlijk inspireren door andere interkerkelijke stadskloosters (dank Arnhem, Kleiburg en Taste!)  en  dorpskloosters Nijkleaster  en de Spil. Maar ook  communities als Taizé, Iona en Northumbria. Al deze inspiratie proberen wij zelf weer te vertalen in originele vormen, die passen bij onze Friese omgeving en de culturele activiteiten in Leeuwarden. Wij willen graag een verbindende plek zijn voor de kerken in Leeuwarden, niet een nieuwe kerk.

Een voorbeeld:

Nadenkend over een “glas in lood” voorstelling voor op de ramen van het gebedsatelier kwam een idee van Iona naar voren, dat het belangrijk was om in de aanbidding het landschap van je eigen omgeving te betrekken, zoals David in de psalmen het landschap van Israël gebruikte. Nijkleaster leerde ons Friese liturgieën over de weilanden, de meren en de wolkenluchten. Daarom is gekozen voor een zonsondergang boven Leeuwarden Zuid met alle kleuren die onze creatieve Schepper daar in gelegd heeft.