058 3000 150 jabixhus@gmail.com

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Naam ANBI:        Stichting Jabixhûs
RSIN nummer:    859157726
Bankrekening:    NL83 INGB 0008 4281 17
Websiteadres:    https://www.jabixhus.nl
Email:                  jabixhus@gmail.com
Adres:                  Vijverstraat 2
Postcode:            8921GP,
Plaats:                 Leeuwarden
Telefoonnr.:       +316583000150

Doelstelling:

De stichting Stadsklooster Jabixhûs heeft ten doel vorm te geven aan activiteiten, gericht op zingeving, contemplatie,  gastvrijheid en ontmoeting. Het stadsklooster wil een oase zijn waar gebed centraal staat midden in de hectiek van de stad.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het Jabixhûs heeft als grondslag: verbondenheid met Jezus Christus, zoals Hij zich via de Bijbel en in de dagelijkse omgang laat kennen. In de praktijk vertaalt zich dit in gebed en creativiteit, gastvrijheid en gerechtigheid, onderwijs en door anderen deelgenoot te maken.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en faciliteren van contemplatieve activiteiten, maaltijden, cursussen, workshops en culturele activiteiten.

De stichting heeft geen commerciële doelen. Inkomsten uit giften en uit activiteiten zijn puur gericht op het kunnen voortzetten van de activiteiten.

Naast de oorspronkelijke initiatiefgroep raken steeds meer mensen als deelnemer of vrijwilliger betrokken. Er wordt actief gebouwd aan een netwerk met buren, buurtorganisaties, gebedsgroepen, kerken en culturele organisaties.

Samenstelling van het stichtingsbestuur:

  • voorzitter Willem Jan Westerbeek
  • secretaris Jeannet Bijleveld-Kramer
  • penningmeester Karin de Jong-Braaksma

Beloningsbeleid:

De bestuurders en vrijwilligers doen dit zonder vergoeding. Gemaakte onkosten kunnen wel gedeclareerd worden.

Voor workshops, concerten e.d. kunnen mensen volgens offerte ingehuurd worden. Indien zij dit gratis willen doen kan wel reiskostenvergoeding en een bedankje gegeven worden door de stichting.

 

 

 

Exploitatierekening 2020 en begroting 2022:

In het begrotingsjaar 2022 kon langzaam weer opgebouwd worden na coronatijd.