058 3000 150 jabixhus@gmail.com

Event / opgave

geef je op voor ….


De stichting heeft ten doel vorm te geven aan een multifunctioneel centrum/stadsklooster “het Jabixhûs” gericht op zingeving, contemplatie,  gastvrijheid en ontmoeting en het organiseren van activiteiten die hiermee verband houden.Het Jabixhûs heeft als grondslag: verbondenheid met Jezus Christus, zoals Hij zich via de Bijbel en in de dagelijkse omgang laat kennen. In de praktijk vertaalt zich dit in gebed en creativiteit, gastvrijheid en gerechtigheid, onderwijs en door anderen deelgenoot te maken.

De stichting heeft geen commerciële doelen. Inkomsten uit giften, verhuur en activiteiten zijn puur gericht op het kunnen voortzetten van de activiteiten.

Naast de oorspronkelijke initiatiefgroep raken steeds meer mensen als deelnemer of vrijwilliger betrokken. Er wordt actief gebouwd aan een netwerk met buren, buurtorganisaties, gebedsgroepen, kerken en culturele organisaties.